Vad är det för skillnad mellan en advokat och en jurist?

Det finns flera olika typer av advokater, och skillnaden mellan en advokat och en jurist är inte alltid helt klar. En advokat kan vara specialiserad inom ett visst område av lagstiftningen, medan en jurist oftare har en bredare kunskap inom olika legala områden. Skillnaden mellan dessa två yrken är dock inte alltid så tydlig, och många använder dessa begrepp synonymt men det är ju fel för det är ju ändå skillnad! Därför tänkte jag forklara lite närmare i det här inlägget för jag tänker att det ändå är rätt viktigt att känna till vad som skiljer dessa åt.

En advokat är en person som har juridisk kunskap och erfarenhet inom ett visst område av lagstiftningen, och som ger råd till sina klienter i frågor som rör detta område. Han eller hon kan arbeta inom olika områden av lagstiftningen, men är oftast specialiserad på ett eller flera specialområden som brottsrätt eller fastighetsrätt med mera.

Han/hon är alltså en specialist på ett visst område av lagstiftningen, medan en jurist oftast har en bredare kunskap inom olika legala områden men man ska veta att den som har en bredare kunskap inte har lika djupgående kunskap, det är som att jämföra en allmänläkare med en specialistläkare inom ett visst område. Så det tar mycket längre tid att bli advokat än jurist. Det är många år av arbete innan man kan få bli upptagen i Advokatsamfundet och man måste då följa vissa etiska riktlinjer och ha ett bra omdöme. Det är inte ett jobb för vem som helst, du får vara beredd på att jobba 70-80 timmar i veckan under några år innan du blir varm i kläderna och du måste vara väl insatt i dina klienters fall, för det kan vara skillnaden mellan en friande dom och en fällande. Bästa hälsningar,

Lennart i Borås.